Wniosek

  Adresy

  Dokumenty
  Dochody
  Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w związku z udzieleniem pożyczki lub kredytu, w tym dokonania weryfikacji wniosku o udzielenie pożyczki (lub kredytu) oraz ocenę ryzyka kredytowego. Przetwarzanie danych polega na udostępnieniu danych przez Firmę Rafał Blaut NOVEM-GROUPul. Bielska 37 Kozy podmiotom współpracującym w tym zakresie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania pożyczki lub kredytu konieczne.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Rafał Blaut NOVEM-GROUPul. Bielska 37.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Rafał Blaut NOVEM-GROUP ul. Bielska 37, 43-340 Kozy
  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketing na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne przez Rafał Blaut NOVEM-GROUPul. Bielska 37 Kozy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a na przetwarzanie danych w celach marketingowych, rozumiem że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  Wszelkie zmiany można zgłosić na adres: blaut@novem-group.pl
  Obowiązek Informacyjny z RODO od 25 maja 2018 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Blaut NOVEM-GROUPul. Bielska 37, 43-340 Kozy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu na podstawie wyrażonej zgody w/w zakresach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  *Obowiązek Informacyjny z RODO od 25 maja 2018 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych są firmy współpracujące z Rafał Blaut prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Blaut Rafał NoVem-Group z siedzibą w Kozach przy ul. Bielskiej 37, która na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest podmiotem przetwarzającym. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania pożyczek i kredytów. Do celów marketingowych pozyskiwane są odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych.Kontakt
 do Inspektora ochrony danych NoVem-Group blaut@novem-group.pl

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (realizacja umowy, marketing) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Blaut ul. Bielska 37 43-340 Kozy kontakt: blaut@novem-group.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: • realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – podanie danych jest obligatoryjne i jest warunkiem realizacji zamówienia • marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgody, która jest dobrowolna, konsekwencją braku zgody będzie niemożliwość przekazania informacji Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu: • zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia, wygaśnięcia roszczeń i archiwizacji • usunięcia zgody w przypadku zgody na działania marketingowe Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia – po okresach archiwizacji w zakresie umowy lub natychmiastowo z zakresie zgody na działania marketingowe, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wszelkie zmiany można zgłosić na adres blaut@novem-group.pl